שימוש חורג ממבנה עתיקות לאיחסון

בקשה ועדה מקומית 17414/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: שימוש חורג ממבנה עתיקות לאיחסון
מספר: 17414/ 5
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורגממבנה עתיקות לאיחסון

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלתמרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17414חלק5-28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3370ביטול חלקות וחלוקתן מחדש - רמת דודשימוש חורג
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200600426/07/2006