שימוש חורג ממבנה שירותי דרך לבנק

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 240/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: שימוש חורג ממבנה שירותי דרך לבנק
מספר: 240/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ימשו חורג ממבנה שיורתי דרך לבנק

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילשלומישלומי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18317חלק30
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר23/12/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201000115/12/2009