שימוש חורג ממבני חקלאי לחנות תבלינים

בקשה ועדה מקומית 11378/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג ממבני חקלאי לחנות תבלינים
מספר: 11378/ 20
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג ממבני חקלאי לחנות תבלינים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלבית לחם הגלילית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11378חלק20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2293מושב בית לחם הגליליתשימוש חורג
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200600615/11/2006