שימוש חורג ממבני ציבור לבי"ס מיוחד לילדים לקווי למידה-רח' צה"ל 16 צהלה

בקשה ועדה מקומית 3686/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג ממבני ציבור לבי"ס מיוחד לילדים לקווי למידה-רח' צה"ל 16 צהלה
מספר: 3686/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה מהועדה המחוזית לאשר את הבקשה לשימוש חורג לצמיתות למבני ציבור לבית ספר מיוחד לילדים לקויי למידה/ נכים, ברחוב צה"ל 16, שכונת צהלה, תל אביב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוצה"ל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6624חלק429
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ ל/ 3קביעת תנאים להקמת בנינים ציבורים.שימוש חורג
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'8217/01/2011