שימוש חורג ממבנים חקלאיים ומחסן עצים

בקשה ועדה מקומית אחיהוד 2006/ 0075

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: שימוש חורג ממבנים חקלאיים ומחסן עצים
מספר: אחיהוד 2006/ 0075
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג למבנים חקלאיים קיימים למחסן עצים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשראחיהוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18509חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןהיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200700418/07/2007