שימוש חורג ממבנים חקלאים לחנות מכירת תבלינים

בקשה ועדה מקומית 11377/ 66

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג ממבנים חקלאים לחנות מכירת תבלינים
מספר: 11377/ 66
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג ממבנה חקלאי לחנות למכירת תבלינים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלבית לחם הגלילית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11377חלק66