שימוש חורג ממחסן הג"א לתחנת כיבוי אש זמנית

בקשה ועדה מקומית 3637/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג ממחסן הג"א לתחנת כיבוי אש זמנית
מספר: 3637/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג ממחסן הג"א לתחנת כיבוי אש זמנית בשטח כ- 311 מ"ר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהברזל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6638חלק371
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 973תכנית מתאר "ל" - שטחים מעבר לירקוןשימוש חורג
תוכניתתא/ ע/ 1מרתפיםשימוש חורג
תוכניתתא/ גבניה על גגות בתים.שימוש חורג
תוכניתתא/ חקביעת תקן חניה לשימושי הקרקע השונים והוראות בדבר הקמת קרן חניה וחניונים ציבורשימוש חורג
תוכניתתא/ 2950מתחם זיקיתשימוש חורג
תוכניתתא/ לתכנית מס' לשימוש חורג
תוכניתתא/ 738תכנית מס' תא/783שימוש חורג
תוכניתתמא/ 38תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמהשימוש חורג
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות96922/10/2007