שימוש חורג ממחסן חקלאי למחסן למכירת רהיטים

בקשה ועדה מקומית 6/ 06/ 106

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג ממחסן חקלאי למחסן למכירת רהיטים
מספר: 6/ 06/ 106
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג למסחר בקרקע שיעודה חקלאי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבסגולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2973חלק54
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ06/02/2006