שימוש חורג ממחסן לחנות ספרים ברח' לבנון 286 ת"א

בקשה ועדה מקומית 3484/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג ממחסן לחנות ספרים ברח' לבנון 286 ת"א
מספר: 3484/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג ממחסן לחנות ספרים ברח' לבנון 50 בית מספר 286.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפולבנון חיים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6629חלק109
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3324/11/2002