שימוש חורג מסככה חקלאית לחדר קירור לתוצרת חקלאית

בקשה ועדה מקומית 3/ 11486

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג מסככה חקלאית לחדר קירור לתוצרת חקלאית
מספר: 3/ 11486
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג בחלק ממבנה מסככה חקלאית לחדר קירור לאיחסון תוצרת חקלאית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלהיוגבהיוגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11486חלק3
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200300721/04/2003