שימוש חורג מסככה חקלאית למוסך לתיקון טרקטורים

בקשה ועדה מקומית 8/ 06/ 77

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג מסככה חקלאית למוסך לתיקון טרקטורים
מספר: 8/ 06/ 77
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג מסככה חקלאית למוסך לתיקון
טרקטורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכפר ורבורג
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2745חלק11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה25/11/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200201025/11/2002