שימוש חורג מסככות קיימות למשתלה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 169/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: שימוש חורג מסככות קיימות למשתלה
מספר: 169/ 12/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג מסככות קיימות למשתלה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלבלפוריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16719חלק30
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר09/09/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201017909/09/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201017702/09/2012