שימוש חורג משצ"פ למגורים

בקשה ועדה מקומית 17305/ 316

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג משצ"פ למגורים
מספר: 17305/ 316
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימןש חורג משצ"פ למגורים לרחבה מרוצפת מחוץ מגרש בשטח 3.6 מ"ר למשך 5 שנים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלתמרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17305חלק
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200600615/11/2006