שימוש חורג מתעשיה לבית ספר

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 227/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: שימוש חורג מתעשיה לבית ספר
מספר: 227/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג מתעשיה לבית ספר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןכרמיאלכרמיאלכרמיאלהנפח
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19160חלק22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר08/01/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200800508/01/2008