שימוש חורג מתעשייה למסחר

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 035/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: שימוש חורג מתעשייה למסחר
מספר: 035/ 12/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג מתעשיה למסחר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19278חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר16/04/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201015216/04/2012