שימוש חורג של מגרש תצוגת אבן

בקשה ועדה מקומית כפר כנא 2008/ 08019

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג של מגרש תצוגת אבן
מספר: כפר כנא 2008/ 08019
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג של מגרש תצוגת אבן

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17384חלק21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאהיתר בניה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/10/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201100006/01/2011