שימוש חורג - הפעלת גן ילדים בבית מגורים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 04/ 024/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: שימוש חורג - הפעלת גן ילדים בבית מגורים
מספר: 04/ 024/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקבהרצל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11303חלק49
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר08/07/2004