שימוש חורג: תחנת מעבר למיון ןמיחזור פסולת בנין בקרקע ובמבנים חקלאיים

בקשה ועדה מקומית אעבלין 2008/ 0433

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג: תחנת מעבר למיון ןמיחזור פסולת בנין בקרקע ובמבנים חקלאיים
מספר: אעבלין 2008/ 0433
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג: תחנת מעבר למיון ןמיחזור פסולת בנין בקרקע ובמבנים חקלאיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12199חלק18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןהיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200901925/11/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200900316/07/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200900207/05/2009