שימוש חורגממפטמה ללול

בקשה ועדה מקומית 4/ 18419

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורגממפטמה ללול
מספר: 4/ 18419
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג ממפטמה ללול.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףעין יעקבעין יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18419חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשימוש חורג
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200600205/04/2006