שימוש חורגמסככה ומחסן למסעדה

בקשה ועדה מקומית 18772/ 68

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: שימוש חורגמסככה ומחסן למסעדה
מספר: 18772/ 68
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג מסככה ומחסן למסעדה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיכפר יאסיףכפר יאסיף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18772חלק68
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשימוש חורג
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200600426/07/2006