שינו יעוד משטח חקלאי לחוות גדים

תוכנית ג/ 11912

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינו יעוד משטח חקלאי לחוות גדים
מספר: ג/ 11912
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח להקמת חוות גזים (לגיטמציה למפעל קיים).
2. קביעת הוראות בינה
3. התווית דרך גישה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12198חלק74-76
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף21/12/2000
קבלת תכנית21/05/2000