שינו יעוד משטח חקלאי לשטח למגורים א' והתווית דרך ירכא

תוכנית ג/ 11430

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינו יעוד משטח חקלאי לשטח למגורים א' והתווית דרך ירכא
מספר: ג/ 11430
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון שכונת מגורים חדשה
קביעת שטח צבורי בשכונה
קביעת שטח למסחר ותיירות
קביעת אחוזי בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא

תיאור המיקום:
ישוב: ירכא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18919חלק20
18920חלק9-18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף25/02/2000
קבלת תכנית25/07/1999