שינו יעוד משטח שצ"פ,תעשיה זעירה לשטח ספורט+מגורים והתווית דרך, סח'נין

תוכנית ג/ 15850

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינו יעוד משטח שצ"פ,תעשיה זעירה לשטח ספורט+מגורים והתווית דרך, סח'נין
מספר: ג/ 15850
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח ותעשיה למגורים א' ספורט ומסחר שירותים ואכסון מלונאי וחלוקה למגרשים.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח ותעשיה למגורים א' ספורט ומסחר שירותים ואכסון מלונאי וחלוקה למגרשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19269חלק58, 108-109
19270חלק83, 90-91, 93-9419-21
19271חלק18, 20-21, 23, 40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6342אזור מלאכה תעשיה וספורט -סכניןשינוי
תוכניתג/ 6671יעוד שטחים למגורים , מבני ציבור ודרכים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/08/2012תאריך פרסום: 06/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6456. עמוד: 5697. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים27/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2012. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט28/06/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/06/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות22/11/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/01/2009
פרסום להפקדה ברשומות12/01/2009תאריך פרסום: 12/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5899. עמוד: 1757. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים26/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט07/12/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/11/2008
החלטה בדיון בהפקדה29/11/2006
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף16/02/2006
קבלת תכנית31/10/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה