שינו קו בנין קדמי ואחורי וחלוקה למגרשים בהסכמת הבעלים, יפיע

תוכנית 4/ מע/ מק/ 9607/ 06

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינו קו בנין קדמי ואחורי וחלוקה למגרשים בהסכמת הבעלים, יפיע
מספר: 4/ מע/ מק/ 9607/ 06
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין קדמי ואחרוי ל- "0" בקומות עליונות בלבד.

( קו בנין בקומת קרקע נשאר 3 מטר. )

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16882חלק42
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/05/2002תאריך פרסום: 05/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5071. עמוד: 2184. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה ברשומות04/12/2001תאריך פרסום: 04/12/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5037. עמוד: 675. שנה עברית: התשסב .