שינוי אזור חקלאי למגורים, לדרך גישה וחלוקה למגרשים.

תוכנית ג/ 12519

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי אזור חקלאי למגורים, לדרך גישה וחלוקה למגרשים.
מספר: ג/ 12519
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועטיבה(בעמק)
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית02/05/2001