שינוי אזור פיתוח לפי 6R לאזורי מגורים.

תוכנית ממ/ 8019

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי אזור פיתוח לפי 6R לאזורי מגורים.
מספר: ממ/ 8019
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.שינוי אזור פיתוח לפי R6 לאזור מגורים א
ושטחי ציבור.
ב.התוית דרכים חדשות.
ג.קביעת הוראות בניה לאזורים השונים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראשון לציוןראשון לציוןראשון לציון

תיאור המיקום:
ישוב: נחלת יהודה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3628חלק75
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/05/1989תאריך פרסום: 04/05/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3654. עמוד: 2814. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה ברשומות07/03/1988תאריך פרסום: 07/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3534. עמוד: 1131. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון בהפקדה30/12/1987
קבלת תכנית16/10/1987