שינוי אזור פיתוח לפי R/6 לאזור מגורים א' ש.צ.פ ודרכים

תוכנית ממ/ 8010

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי אזור פיתוח לפי R/6 לאזור מגורים א' ש.צ.פ ודרכים
מספר: ממ/ 8010
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי אזור פיתוח לפי R-6 לאזור מגורים א' שטח ציבורי פתוח ודרכים.
2. חלוקת החלקה למגרשי בניה ודרכים.
3. קביעת הוראות בניה לאזורים השונים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראשון לציוןראשון לציוןראשון לציוןנחלת יהודה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3628חלק122
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתR/ 6תכנית מנדטורית למחוז המרכזכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות29/01/1987תאריך פרסום: 29/01/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3421. עמוד: 553. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית11/02/1985