שינוי אחוזי בניה- הצטלבות רחובות סירפד ודבורנית

תוכנית 14/ 03/ 117/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי אחוזי בניה- הצטלבות רחובות סירפד ודבורנית
מספר: 14/ 03/ 117/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בהנחיות ומגבלות בניה למגרש מס' 455 של
אזור מגורים א'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
ישוב: עומר
עומר צפון מזרח רח' סירפד 2
מגרש מס' 455

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/12/1998תאריך פרסום: 10/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4710. עמוד: 1223. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים19/11/1998תאריך פרסום בעיתון: 19/11/1998.
החלטה בדיון באישור תכנית08/10/1998
פרסום להפקדה ברשומות30/07/1998תאריך פרסום: 30/07/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4667. עמוד: 4645. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים09/07/1998תאריך פרסום בעיתון: 09/07/1998.
החלטה בדיון בהפקדה29/06/1998
קבלת תכנית30/03/1998