שינוי אחוזי בניה

תוכנית 3/ 02/ 101/ 38

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי אחוזי בניה
מספר: 3/ 02/ 101/ 38
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי לתכנית מתאר 28/101/02/3 באחוזי בניה למגרש 4 מ- 25% ל- 32% לקומה (בקומת קרקע ובקומה א'). 2. קביעת פתרונות חניה לשמושים המסחריים של המבנה חלקה במגרש מס' 4 וחלקם בשטחים הצבוריים הנמצאים בסמוך למגרש מס' 4

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
אשדוד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2061חלק111, 140
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/06/1989תאריך פרסום: 29/06/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3673. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה ברשומות21/01/1988תאריך פרסום: 21/01/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3520. שנה עברית: התשמח .
קבלת תכנית20/01/1988