שינוי אחוזי בנייה במגרש 197, לבון

תוכנית גנ/ 17333

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי אחוזי בנייה במגרש 197, לבון
מספר: גנ/ 17333
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
תוספת שטח עיקרי 90 מ"ר , תוספת שטח חניה 20 מ"ר , לסה"כ שטחים מותרים

עיקרי ההוראות:
תוספת שטח עיקרי 90 מ"ר , תוספת שטח חניה 20 מ"ר , לסה"כ שטחים מותרים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18809חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמש/ מק/ 146/ 2תוכנית מש/ מק/ 146/ 2שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים16/04/2010תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות26/11/2009תאריך פרסום: 26/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6025. עמוד: 726. שנה עברית: התשע .
החלטה בדיון באישור תכנית31/12/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3654. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים23/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה13/02/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/12/2007
קבלת תכנית25/11/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200802331/12/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים90730/06/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200800113/02/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה