שינוי אחוזי בנייה במגרש 53, לבון

תוכנית גנ/ 17332

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי אחוזי בנייה במגרש 53, לבון
מספר: גנ/ 17332
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
תוספת שטח עיקרי 75 מ"ר ושטח חניה 25 מ"ר , שינוי קו בניין קדמי 4 מ' , לגיטימציה לבריכת שחיה טיפולית בקומת מרתף .

עיקרי הורואת התכנית :
שינוי אחוזי בניה עבור תוספת מגורים מעל מבנה קיים המכיל קומת שירות וקומת מגורים .
שינוי קו בניין קדצי 4 מ' , לגיטימציה לבריכת שחיה בקומת מרתף .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18809חלק6, 8
18811חלק13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו06/07/2009
החלטה בדיון בהפקדה13/02/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/12/2007
קבלת תכנית25/11/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200802331/12/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200800113/02/2008