שינוי אחוזי הבניה באזור תעשיה ומתקנים

תוכנית ג/ 12143

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי אחוזי הבניה באזור תעשיה ומתקנים
מספר: ג/ 12143
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי באחוזי הבניה באזורי תעשיה ומתקנים הנדסיים.
הוראות בניה, אזורי תעשיה ומתקנים הנדסיים, שטח בניה מקסימלי לקומה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשראפק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10159חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5345קבוץ אפקשינוי
תוכניתג/ 8322מתקנים הנדסיים, אפקשינוי
תוכניתג/ 7251קבוץ אפקשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית11/10/2000