שינוי אחוזי הבניה תוספת קומות, מרווחים צפיפות, מרפסות וסגריתן.

תוכנית תא/ מ/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי אחוזי הבניה תוספת קומות, מרווחים צפיפות, מרפסות וסגריתן.
מספר: תא/ מ/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית היא לתקן סעיף מס' 32 בתכנית מתאר
קומית "מ" תשל"ח-1978 כך שההגבלה לגבי איסור מתן
קלות תחול רק לגבי אחוזי הבניה כמפורט בתכנית "מ", מ
לשנות ע"י כך את תכנית המתאר המקומית "מ" למרחב ה
כנון מקומי תל אביב יפו (שינוי אחוזי בניה, תוספת ו
קומות, מרווחים, צפיפות, מרפסות וסגירתן - תשל"ח
1978) אשר ההודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בי"פ
2829 מיום 24.6.82 להלן התכנית הראשית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
ישוב: תל אביב-יפו

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/11/1990תאריך פרסום: 01/11/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3810. עמוד: 313. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה ברשומות14/05/1985תאריך פרסום: 14/05/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3195. עמוד: 2230. שנה עברית: התשמה .
קבלת תכנית17/04/1985