שינוי באחד מקוי הבנין הקדמיים במגרשים פינתיים

תוכנית בר/ מק/ 255/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי באחד מקוי הבנין הקדמיים במגרשים פינתיים
מספר: בר/ מק/ 255/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנרגבעת ברנר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3662חלק117, 127, 129-130, 135-136, 140-141, 147-148, 155-156, 163, 172, 201, 210-211, 220-221, 230-231, 240
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ מק/ 255/ 1שינוי תכנית מפורטת ואיחוד וחלוקה לפי סימן ז' לפרק ג'.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/03/2006תאריך פרסום: 22/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5508. עמוד: 2338. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות27/11/2005תאריך פרסום: 27/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5462. עמוד: 608. שנה עברית: התשסו .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200505330/11/2005