שינוי באחוז בנייה למגרש 2- אזור מע"ר

תוכנית 2/ 03/ 102/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי באחוז בנייה למגרש 2- אזור מע"ר
מספר: 2/ 03/ 102/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיקון אחוזי בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40002חלק8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/07/1991תאריך פרסום: 04/07/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3898. עמוד: 3008. שנה עברית: התשנא .
פרסום לאישור בעיתונים16/05/1991תאריך פרסום בעיתון: 16/05/1991. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות15/04/1990תאריך פרסום: 15/04/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3758. עמוד: 2452. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים28/03/1990תאריך פרסום בעיתון: 28/03/1990. עיתון: הארץ.
קבלת תכנית12/06/1989