שינוי באחוזי ביה - תוספת למבנהקיים - רחוב הנשיא פינת הרצל - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 62

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי באחוזי ביה - תוספת למבנהקיים - רחוב הנשיא פינת הרצל - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 62
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי באחוזי בניה.
2. שינוי בקו בניין אחורי מ- 5.80 מ' ל- 2.80.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39551חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/08/1983תאריך פרסום: 25/08/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2954. עמוד: 2787. שנה עברית: התשמג .
פרסום לאישור בעיתונים25/08/1983
החלטה בדיון באישור תכנית20/12/1982
פרסום להפקדה בעיתונים28/09/1982תאריך פרסום בעיתון: 28/09/1982. תאריך פרסום בעיתון: 28/09/1982. תאריך פרסום בעיתון: 28/09/1982.
פרסום להפקדה ברשומות14/09/1982תאריך פרסום: 14/09/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2849. עמוד: 3008. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון בהפקדה26/07/1982
קבלת תכנית01/07/1982