שינוי באחוזי בניה באזור תעשיה אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 47

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי באחוזי בניה באזור תעשיה אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 47
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי באחוזי בניה מ- 59% מצב קיים ל- % 70 מוצע.
ב. קביעת גובה עד 15 מ'.
ג. קביעת קוי בניה - קדמי 0, אחורי 0, צדדי - לא פחות מ- 3 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39557חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות17/06/1982תאריך פרסום: 17/06/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2826. עמוד: 2140. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים13/05/1982תאריך פרסום בעיתון: 13/05/1982. תאריך פרסום בעיתון: 13/05/1982. תאריך פרסום בעיתון: 13/05/1982.
החלטה בדיון בהפקדה26/04/1982
קבלת תכנית21/04/1982