שינוי באחוזי בניה וקווי בנין לצורך מתן לגיטימציה למבנה קיים

תוכנית ג/ 11871

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי באחוזי בניה וקווי בנין לצורך מתן לגיטימציה למבנה קיים
מספר: ג/ 11871
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקווי בנין, אחוזי בניה וגובה בנין למתן לגיטימציה לבית קיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16880חלק97
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה03/07/2000
קבלת תכנית18/04/2000