שינוי באחוזי בניה מגרש 477 - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 85

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי באחוזי בניה מגרש 477 - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 85
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות הבניה במגרש 477 ותיקון שטח המגרש

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות

תיאור המיקום:
רחוב צה"ל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2481חלק86
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 03/ 102/ 21/ אשינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור לבנייני ציבור - שדרותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/06/2000תאריך פרסום: 21/06/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4895. עמוד: 4032. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים26/05/2000תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2000. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2000. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2000. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית15/03/2000
פרסום להפקדה בעיתונים10/12/1999תאריך פרסום בעיתון: 06/12/1999. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 06/12/1999. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/1999. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות18/11/1999תאריך פרסום: 18/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4823. עמוד: 1376. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/10/1999
החלטה בדיון בהפקדה23/08/1999
קבלת תכנית08/04/1998