שינוי באחוזי בניה - רחוב רמב"ם - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102 82

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי באחוזי בניה - רחוב רמב"ם - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102 82
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקת קרקעות למגרשים או לאתרי בניה, צורתם ואורך חזיתם.
ב. יעוד קרקעות לדרכים, לשטחים פתוחים, שטחים ציבוריים,
שטחי מגורים, חניה ומסחר.
ג. הריסתם של בניינים שאינם ראויים לדיור מטעמי בריאות.
ד. שיקומם של בניינים בשטחים מאוכלסים ביתר או בנויים בצפיפות יתר
וקביעת תנאים מיוחדים להיתרי בניה בשטחים אלה.
ה. הנחיות מיקומם של בניינים, נפחם, גבהם וצורתם החיצונית.
ו. שינויים ביעודי קרקע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39573כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים04/03/1985תאריך פרסום בעיתון: 04/03/1985. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 04/03/1985. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/03/1985. עיתון: הארץ.
פרסום לאישור ברשומות23/01/1985תאריך פרסום: 07/02/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3157. עמוד: 1360. שנה עברית: התשמה .
החלטה בדיון באישור תכנית10/09/1984
פרסום להפקדה ברשומות07/06/1984תאריך פרסום: 07/06/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3060. עמוד: 2608. שנה עברית: התשמד .
פרסום להפקדה בעיתונים27/05/1984תאריך פרסום בעיתון: 27/05/1984. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/1984. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/1984. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון בהפקדה09/04/1984
קבלת תכנית07/02/1984