שינוי באחוזי בניה - רח' אלנקוה 11 נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 75/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי באחוזי בניה - רח' אלנקוה 11 נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 75/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי אחוזי בניה.
ב. שינוי יעוד מאזור מסחרי לאזור מלאכה ותעשיה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39571חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים20/11/1983תאריך פרסום בעיתון: 10/11/1983. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/11/1983. עיתון: הצופה.
פרסום לאישור ברשומות13/10/1983תאריך פרסום: 13/10/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2968. עמוד: 156. שנה עברית: התשמד .
החלטה בדיון באישור תכנית11/07/1983
פרסום להפקדה ברשומות05/05/1983תאריך פרסום: 05/05/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2916. עמוד: 1770. שנה עברית: התשמג .
פרסום להפקדה בעיתונים10/04/1983תאריך פרסום בעיתון: 10/04/1983. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/04/1983. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/1983. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה14/02/1983
קבלת תכנית18/01/1983