שינוי בגובה מקסימלי אזור תעשיה - מגרש 94 א'

תוכנית 22/ 03/ 104/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בגובה מקסימלי אזור תעשיה - מגרש 94 א'
מספר: 22/ 03/ 104/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39576חלק1-86
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 104/ 1אזור תעשיה - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/03/1988תאריך פרסום: 01/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3151. עמוד: 960. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור בעיתונים22/01/1988
החלטה בדיון באישור תכנית19/10/1987
פרסום להפקדה בעיתונים07/05/1987תאריך פרסום בעיתון: 07/05/1987. תאריך פרסום בעיתון: 06/05/1987. תאריך פרסום בעיתון: 07/05/1987.
פרסום להפקדה ברשומות19/02/1987תאריך פרסום: 19/02/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3429. עמוד: 1061. שנה עברית: התשמז .
החלטה בדיון בהפקדה15/12/1986
קבלת תכנית07/11/1986