שינוי בדרכים, שינוי למתאר, עין מאהל

תוכנית ג/ 10357

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בדרכים, שינוי למתאר, עין מאהל
מספר: ג/ 10357
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תכנון מפורט על מנת לשנות תוואי דרך.
ב. התווית מערכת דרכים תוך שילוב המשך ותגבור של
הערכות הקיימות באזור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעין מאה'לעין מאה'ל

תיאור המיקום:
ישוב: עין מאהל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16939חלק183108-110, 192
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית13/11/1997