שינוי בהוראות בינוי בנחלה.

תוכנית חש/ מק/ 21/ 28

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהוראות בינוי בנחלה.
מספר: חש/ מק/ 21/ 28
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. העברת שטחים עיקריים ממבנה אחד בנחלה למבנה שני ללא שינוי בסה"כ השטחים המותרים לבניה.
2. קביעת הוראות בינוי.

עיקרי ההוראות:
1. התכנית מציעה העברת זכויות מיחידת דיור עתידית ליחידת דיור עתידית שניה ללא שינוי. בסה"כ זכויות הבניה המאושרות בחלקה 25, מגרש 58.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחוף השרוןחוף השרוןכפר נטרהשלום

תיאור המיקום:
חלקה , מגרש 25 בגוש 8966 ברחוב השלום 7 בכפר נטר. גובל בצידו הצפוני בכביש אספלט גוש 8965.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8966חלק25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחש/ 10/ 15הסדרת פעילות יצרנית נוספת לפעילות החקלאית פי"ן.שינוי
תוכניתחש/ 21/ 12הקמת בריכות שחיה פרטיות.שינוי
תוכניתחש/ 10/ 10הוראות והגבלות בניה:למבנה עזר ביתיים.למרתפים בבתי מגורים.שינוי
תוכניתחש/ 10/ 11בנית 3 יח"ד במשק מלא לשלושה דורות.שינוי
תוכניתחש/ 21/ 7כפר נטרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/10/2011תאריך פרסום: 06/10/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6305. עמוד: 72. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה ברשומות19/05/2011תאריך פרסום: 19/05/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6238. עמוד: 4261. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201103130/04/2011