שינוי בהוראות בינוי ושינוי בקו בניין - רמת ישי

תוכנית 2/ מע/ מק/ 17218/ 73

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהוראות בינוי ושינוי בקו בניין - רמת ישי
מספר: 2/ מע/ מק/ 17218/ 73
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי בהוראות בינוי מאושרות.
- שינוי בקו בניין אחורי מ-4 ל-3 מ'.

עיקרי ההוראות:
- שינוי בהוראות בינוי מאושרות.
- ביטול חובה לבנייה טורית.
- שינוי בקוי בניין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11183חלק44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישיכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/09/2012
פרסום להפקדה ברשומות24/09/2012תאריך פרסום: 24/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6476. עמוד: 76. שנה עברית: התשעג .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201201127/09/2012