שינוי בהוראות בניה , שלב ד', מצפה אבי'ב

תוכנית מש/ מק/ 02/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהוראות בניה , שלב ד', מצפה אבי'ב
מספר: מש/ מק/ 02/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין מבגריםש לאורך כביש מס' 6 מ- 4 מטר ל- 3 מטר.
הגדלת שטח התכסית המותרת במגרשי מגורים מטיפוס א מ- 170 מ"ר ל- 200 מ"ר .
הגדלת התנאים לבניית מבנ עזר בקו בנין " 0 " ובליטת מרפסת מקורה מחסן/חנייה מעבר לקו בנין, במגרשי מגורים מטיפוס א'.
שינוי במספר קומות המותרות לבניה במגרשי מגורים מטיפוס א'.
תוספת הערה מחייבת בעניין מערכת החשמל, ( פרק ה' - תשתיות).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמצפה אבי"ב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18558חלק10, 15, 197, 9, 14, 17, 34-35