שינוי בהוראות בניה ואיחוד וחלוקה, כפר כנא

תוכנית 8/ מע/ מק/ 8588/ 39

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהוראות בניה ואיחוד וחלוקה, כפר כנא
מספר: 8/ מע/ מק/ 8588/ 39
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהורואת וזכויות בניה למתן לגיטימציה לבנין קיים .

עיקרי הוראות התכנית:-
- שינוי בקווי בנין לפי תשירט .
- שינוי בתכסית קרקע ללא שינוי בסה"כ אחוז בניה.
- איחוד וחלוקת הקרקע בהסכמה.
- שינוי בגודל מגרש מינימלי .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17390חלק51
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה31/01/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/08/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200700131/01/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200600830/08/2006