שינוי בהוראות בניה וחלוקה בהסכמה, רמת ישי

תוכנית 2/ מע/ מק/ 8156/ 53

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהוראות בניה וחלוקה בהסכמה, רמת ישי
מספר: 2/ מע/ מק/ 8156/ 53
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בגולד מגרש מינימלי [ 500 מטר במקום 600 ו- 410 במקום 500 מ"ר]
שינוי בקווי בנין לפי תשריט.
חלוקת הקרקע למגרשים בהסכמה.
הגדלת מס' יח"ד

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11182חלק64
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/01/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200900221/01/2009