שינוי בהוראות בניה וניוד זכויות בנייה - ריינה

תוכנית 6/ מע/ מק/ 5249/ 69

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהוראות בניה וניוד זכויות בנייה - ריינה
מספר: 6/ מע/ מק/ 5249/ 69
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות בנייה וניוד זכויות בנייה.

עיקרי ההוראות:
- שינוי בקו בניין
- שינוי בגובה מותר למבנה
- שינוי במס' קומות מותר
- התווית זיקת הנאה חדשה למעבר, ובתוואי זכות מעבר מאושרת בתשריטי חלוקה.
- העברת אחוזי בנייה מעקרי לשירות בתא שטח 1 ביעוד מגורים ב'
- ניוד זכויות בניה מתא שטח 1 לתא שטח 3, מבלי לשנות את סה"כ אחוזי בנייה מותרים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17522חלק21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5249תכנית מתאר, ריינהשינוי
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200312/03/2012