שינוי בהוראות בניה - כפר כנא

תוכנית 8/ מע/ מק/ 14617/ 93

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהוראות בניה - כפר כנא
מספר: 8/ מע/ מק/ 14617/ 93
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות בנייה, התווית זיקת הנאה.

עיקרי ההוראות:
ביצוע הדרכים בשלב א' לפי נספח התחבורה המצורף.
התווית זיקת הנאה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17384חלק100
17386חלק23
17398חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 14617שכונת מגורים ומרכז מסחר ותעסוקה שכונתי, כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/09/2011תאריך פרסום: 12/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6292. עמוד: 6508. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר14/03/2011
פרסום להפקדה ברשומות04/02/2011תאריך פרסום: 04/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6206. עמוד: 2800. שנה עברית: התשעא .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201100314/03/2011